Vizyonumuz-Misyonumuz

Çocuklarımız, eğitimleri ile birlikte özdisipline sahip, insan ve doğa sevgisi ile bezeli, toplumda birer mutlu bireyler olarak yer almalı. Paylaşımcı olmalı, sorumluluk alabilmeli, haklarını bilmeli ve onlara sahip çıkabilmeli, kendini iyi ifade edebilmeli, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çağdaş bireyler olabilmelidir.

Okulöncesi eğitimde yeni gelişmeleri yakından takip eden YAPA Mersin Anaokulu işte tam da bu temeller üzerinde bir eğitim içeriği uygulamaktadır.