Eğitim Sistemimiz

Tüm çalışmalarını çağdaş ilkeler ve değerler çerçevesinde sürdüren YAPA Mersin Anaokulu, bilimsel ve pedagojik bilgi birikimini esas alan bir eğitim programı uygulamaktadır.

Eğitimi anlayışımız, davranış değiştirme değil, potansiyelini açığa çıkarma olarak tanımlanabilir.

Akademik kadromuz çocuklarda öncelikli kazandırılacak yeterlilikler arasında; öz güveni yüksek, karar veren, verdiği kararı uygulayan, iletişim kurma, problem çözme ve yeteneklerinin farkına varma, bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerini, görmektedir.

Bilimsel veri ve bilgiye dayalı bir anlayışla çocuklarımızın gelişim düzeylerini, yeteneklerini ve davranış sorunlarını yakından takip ediyoruz.